Yhden ja kahden henkilön asuntokuntien määrä on kasvanut Suomessa jo usean vuosikymmenen ajan.

Tilastokeskuksen 13.10. julkaiseman Asuntokunnat ja asuinolot -tilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2015 lopulla 2,6 miljoonaa asuntokuntaa. Näistä 42 prosenttia oli yhden hengen talouksia ja 75 prosenttia yhden tai kahden hengen talouksia.

Kaikista yksinasuvista 62 prosenttia asuu kerrostalossa. Alle 35-vuotiaista kerrostalossa asuu 80 prosenttia. Vuokra-asunnontojen asuntokunnista 86 prosenttia on yksin tai kaksin asuvia.

asuntokanta4

Lähde: Tilastokeskuksen Asuntokunnat ja asuinolot 2015 -tilasto.

 petri_cut

Asumisessa nähtävissä selkeitä trendejä

”Yhden ja kahden hengen talouksien lukumäärän kasvu on selvä trendi. Siksi esimerkiksi FIMin asuntorahastossa vuokrahuoneistoista noin 80 prosenttia on tällä hetkellä yksiöitä tai kaksioita.

Toinen selvä kehitystrendi on asuntotuotannon keskittyminen kerrostaloihin suurimmille kaupunkiseuduille – pääkaupunkiseudun ja Tampereen seuduille sekä niiden väliseen kasvukäytävään ja Turun, Oulun, Jyväskylän sekä Kuopion seuduille.”

Petri Jokinen on FIM Kiinteistö Oy:n toimitusjohtaja.

27.10.2016