Tillväxten i den finländska ekonomin år 2017 var den bästa på länge. Ekonomin växte med mer än tre procent, vilket är den högsta tillväxten sedan 2007. Denna positiva trend återspeglas även i landskapens ekonomiska utveckling.

Den ekonomiska tillväxten var omfattande, eftersom såväl hushållens konsumtion som investeringarna och exporten var livliga. Konsumenternas tilltro till ekonomin steg till rekordnivåer under 2017. Även företagens tilltro till ekonomin var mycket stark och huvudbranschernas produktionsprognoser är för närvarande de bästa på många år.


Den positiva trenden omfattar hela landet.

Enligt Statistikcentralens färska statistik för år 2016 har förädlingsvärdet ökat mest i Kajanaland. Där ökade förädlingsvärdet med 6,9 procent och i hela landet med 1,6 procent. Efter Kajanaland ökade förädlingsvärdet mest i Norra Österbotten och Egentliga Finland.

I Nyland, det mest betydelsefulla landskapet, ökade förädlingsvärdet med 1,2 procent. Utvecklingen av förädlingsvärdet var svagast i Södra Karelen, Satakunta och Kymmenedalen.

Sedan år 2016 har landskapens utsikter blivit positivare. Enligt arbets- och näringsministeriets regionala utvecklingsprognoser omfattar den positiva trenden hela landet, och ekonomin och sysselsättningen väntas förbättras.

Enligt rapporten från hösten 2017 kommer 65 av fasta Finlands 67 ekonomiska regioner att uppleva en förbättring inom ett halvt år, det vill säga senast våren 2018. Ingen ekonomisk region förutspås uppleva en försvagad utveckling. Endast i Haapavesi-Siikalatva och Nordöstra Savolax väntas utvecklingen inom näringslivet att förbli som den är nu.

De prognoser som sträcker sig fram till hösten 2018 är också positiva. Den ekonomiska utvecklingen väntas förbättras i 65 ekonomiska regioner. Utsikterna väntas inte försämras, och endast i Nyslott och Nordöstra Savolax väntas den regionala ekonomiska utvecklingen förbli på samma nivå.


Den centrala motorn för tillväxten är exportindustrin.

Bakgrunden till de positiva regionala tillväxtprognoserna är goda utsikter inom flera branscher. Den centrala motorn för tillväxten är exportindustrin.

Samtidigt är utsikterna positiva inom bioekonomin, byggbranschen, ICT-sektorn, näringslivet och turismen. Även den positiva aktiviteten inom handels- och servicesektorn samt byggbranschen har främjat landskapens ekonomi.

Egentliga Finlands positiva tillväxtprognoser bygger på sjöfartsindustrin och biltillverkningen. Varvet i Åbo har sin orderbok fylld fram till år 2024. Bilfabriken i Nystad upplevde en kraftig tillväxt år 2017, och utsikterna för år 2018 är ljusa. Bioproduktfabriken i Äänekoski stärker den regionala ekonomin i Mellersta Finland och har också positiva effekter på hela landets ekonomi. Fabriken blev klar förra året och kommer att nå sin fulla produktionskapacitet under detta år.

Turismen i Lappland och Norra Österbotten ökar kraftigt. Antalet utländska besökare ökade betydligt under 2017, och direkta flygförbindelser från Europa till norra Finland har öppnats inför denna vinter.


Sysselsättningen har ökat i landskapen.

Nylands andel av hela landets ekonomi är knappt 40 procent och tillväxtutsikterna är goda. I jämförelse med övriga Finland är Nylands styrkor den mångsidiga näringslivsstrukturen och den stora andelen kompetensintensiva tjänster.

Uppsvinget i den ekonomiska tillväxten har återspeglats på landskapens arbetsmarknader. Sysselsättningen har ökat och arbetslösheten minskat i alla landskap. Å andra sidan finns det många lediga arbetsplatser i landskapen. Ställvis förekommer brist på utbildad personal bland annat inom metall-, bygg- och ICT-branschen.

Den ekonomiska tillväxten på Finlands viktigaste exportmarknad, euroområdet, och hela världen har återspeglats i landskapens export. I början av förra året ökade exportens värde i 14 landskap och minskade i fem landskap i jämförelse med föregående år.

Mest ökade värdet på exporten i Mellersta Österbotten (+44 procent), Kajanaland (+29 procent) och Egentliga Finland (+26 procent). I Nyland, som står för omkring en tredjedel av Finlands export, ökade exportens värde med 17 procent.

De landskap som är viktigast för exporten är Nyland, Egentliga Finland och Birkaland. Lappland kom på fjärde plats tack vare sin starka industri.


Företag inom industrin har en betydande roll i landskapens export.

De industriella branschernas andel av varuexportens värde var störst i Norra Karelen (98,9 procent i januari–juni 2017). I Mellersta Österbotten däremot stod företag inom handelsbranschen under samma tid för 64,2 procent och industrin för endast 35,5 procent. Det finns med andra ord skillnader mellan landskapen.

De ekonomiska utsikterna för år 2018 är positiva. Enligt vår ekonomiska prognos från december kommer den ekonomiska tillväxten att sakta ner något i år, men ändå fortsätta vara stark. Den finländska ekonomin befinner sig i en tillväxtfas och den globala ekonomiska tillväxten främjar Finlands export.

Hushållens tilltro till ekonomin, den ökade sysselsättningen och den förbättrade köpkraften främjar den privata konsumtionen. Den positiva trenden inom ekonomin och minskningen av den fria kapaciteten upprätthålls av den positiva utvecklingen i fråga om investeringar.

Enligt våra ekonomiska prognoser kommer Finlands nationalekonomi att växa med 2,8 procent år 2018, och denna positiva trend återspeglas även i landskapens ekonomiska utveckling.

Artikelförfattaren Timo Hirvonen är chefsekonom vid FIM.

06.02.2018