Ihmiskunta kuluttaa joka vuosi enemmän energiaa kuin koskaan aikaisemmin. Tarve uusille energialähteille on ilmeinen ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun johdosta. 

Maapallolla asuvien ihmisten määrä kasvaa Yhdistyneiden kansakuntien tilastotieteilijöiden mukaan vuosisadan vaihteeseen asti. Tuolloin Telluksella tallustelee vähän yli 11 miljardia ihmistä. Tällä hetkellä maailman väkiluvun arvioidaan olevan noin 7,6 miljardia.

Väestön kasvun ja talouskehityksen myötä syntyvä vaurastuminen kasvattavat energian kysyntää, joka kasvaa maailmassa parhaillaan parin prosentin vuosivauhtia. Ihmiskunta kuluttaa joka vuosi enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Vuonna 2000 maailman energiankulutus oli kaiken kaikkiaan noin 10 000 megaöljyekvivalenttitonnia, kun taas viime vuonna kulutimme energiaa jo yli 14 000 megaöljyekvivalenttitonnin edestä. Kasvua on tullut vajaassa parissakymmenessä vuodessa yli neljäkymmentä prosenttia.

Kumulatiivisesti energiankulutus kasvoi suunnilleen yhtä paljon kuin koko maailma kulutti öljyä vuonna 2000.

Energian kulutuksella on suora suhde ilmastonmuutokseen, koska valtaosa maailman primäärienergian tarpeesta tyydytetään yhä öljyllä, hiilellä ja maakaasulla. Uusiutuvien energialähteiden osuus on toki kasvussa. Se on tätä nykyä vähän yli 13 prosenttia kaikesta primäärienergian kulutuksesta.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että uusiutuvista energiamuodoista ei vielä pitkään aikaan saada ratkaisua ilmastonmuutokseen ja korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Esimerkiksi sähköntuotannossa uusiutuvat energialähteet kattoivat vuonna 2016 vain puolet maailman sähkönkulutuksen kasvusta.

Tarvitsemme uusia energialähteitä

”Tarve uusille energialähteille on ilmeinen ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun johdosta. Uusiutuvien energialähteiden lisäksi tarvitaan primäärienergialähteiden entistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Näin pystytään vastaamaan tulevaan energiankulutukseen.”

Timo Hirvonen on FIMin pääekonomisti.

07.09.2018