Kaupungistuminen on yksi maailman tulevaisuuden megatrendeistä. Nykyään jo enemmistö maailman ihmisistä on kaupunkilaisia. Vaikka kaupungistumisen pääpaino on jatkossa kehitysmaissa, myös Euroopassa kaupungistumiskehitys jatkuu.

urbanisaatio2 kaupungistuminen

petri_cutKaupungistuminen globaalina trendinä ohjaa kiinteistösijoittamista. Suomessa markkina polarisoituu voittajiin ja häviäjiin. Asuntosijoittaminen on hyvä keino hajauttaa salkkua ja tarjoaa tasaista inflaatiosuojattua tuottoa.

FIM-konsernin johdon kanssa FIMin kiinteistörahastojen liiketoiminnasta ja perustamisesta vastaava Petri Jokinen vastaa lisäksi rahastojen oman ja vieraan pääoman sekä sijoituskohteiden hankinnasta.

29.03.2016