Sommarsäsongen och julen märks tydligt i detaljhandeln. Vilken mat konsumerar finländarna på sommaren?

Om vi tittar på statistiken ser vi stora trender i matkonsumtionen. Finländarnas traditionella favoriträtter på sommaren är korv och grillat kött samt grönsaker. Men även fisk ingår i sommarfavoriterna.

Köttkonsumtionen är fortfarande hög i Finland, även om tillväxttakten har stabiliserats under de senaste åren. Finländarna äter cirka 35 kilo fläskkött per person och år och 19 kilo nötkött per person och år.

Under de senaste decennierna har särskilt kycklingkonsumtionen ökat tydligt. Då man år 1970 endast åt under ett kilo fjäderfä per person och år, så var motsvarande siffra förra året 23,5 kilo.

Fiskkonsumtionen har under detta årtionde hållit sig jämförelsevis oförändrad. Finländarna äter cirka 14 kilo fisk per person och år.

I Finland producerades år 2016 sammanlagt 403 miljoner kilo kött, varav andelen fläskkött var 190 miljoner kilo och nötkött 86 miljoner kilo. 125 miljoner kilo fjäderfäkött producerades förra året. 81 procent av köttkonsumtionen var inhemskt producerat kött.

Det här årtiondet har köttkonsumtionen i Finland varit större än produktionen, så kött importeras från utlandet. De viktigaste importländerna för nötkött år 2016 var Polen, Tyskland och Danmark. Dessa tre länder stod tillsammans för något mer än 50 procent av hela importen av nötkött.

Nästan all kyckling som säljs i mataffärerna är finländsk. Av all kyckling som konsumeras är cirka 85 procent inhemsk. Det importerade köttet används i praktiken av restaurangerna och livsmedelsindustrin.

De viktigaste importländerna för fjäderfäkött år 2016 var Tyskland, Brasilien och Nederländerna. Dessa länder stod för något mindre än 50 procent av den sammanlagda importen.

Fiskkonsumtionen har ökat stadigt i Finland, men å andra sidan har andelen inhemsk fisk av konsumtionen minskat tydligt. Varje finländare äter cirka 14 kilo fisk per år. Av denna mängd är mindre än fyra kilo inhemsk fisk.

Den ökade fiskkonsumtionen har i själva verket inneburit en ökning av i huvudsak odlad importerad fisk. Den viktigaste importerade fisken är den norska odlade laxen, som finländarna äter ungefär lika mycket av som all inhemsk fisk sammanlagt.


I Finland är köttkonsumtionen mindre än genomsnittet i euroområdet.

Konsumtionen av nöt- och fläskkött har under de senaste åren varit ganska stabil och köttkonsumtionen i Finland har varit mindre än genomsnittet i euroområdet. År 2016 konsumerades i euroområdet 90 kilo kött per person och år, då motsvarande siffra i Finland var 78 kilo.

Grillning och delikat mat är ett bra sätt att njuta av den finska sommaren, och det är kanske ingen överraskning att så många som 88 procent av finländarna grillar på somrarna. Det inhemska köttets andel av grilldelikatesserna är cirka 90 procent under högsäsongen. Även om den största delen av produkterna fortfarande är fläsk- eller nötkött, så har kycklingkött blivit allt vanligare grillmat under de senaste åren.

Korv är fortfarande en stor favorit. I Finland äts under sommarmånaderna närmare 12 miljoner kilo korv. Varje finländare äter med andra ord i genomsnitt fem paket grillkorv under sommaren.

Under sommarmånaderna säljs i själva verket nästan 60 procent av hela årets korvförsäljning. Konsumtionen når sin topp under midsommarveckan, då till exempel hela 1,4 miljoner kilo korv levererades till butikerna år 2015.

Hur har då priserna på de rätter som avnjuts på sommarbordet förändrats den senaste tiden? Svaren på denna fråga fås av till exempel Statistikcentralens statistik över konsumentpriser.

Priset på fisk har ökat sedan förra våren. Förra året ökade priset på lax på grund av det minskade fiskbeståndet. I år har priset på lax däremot ökat på grund av den stora efterfrågan. Priset fastställs av Oslobörsens laxbolag genom tillgång och efterfrågan. Det påverkar även Finland och priserna på regnbågsforell. I år har priset på lax hållit sig på en hög nivå på Oslobörsen.

Priset på kyckling har sjunkit under de senaste åren, även om konsumtionen har ökat. Korvälskarna kan pusta ut, då priset på matkorv har sjunkit under de senaste två åren.

Det växande intresset för vegetarisk mat är en viktig mattrend. Den ökade konsumtionen av vegetarisk mat syns i Statistikcentralens statistik över hushållens konsumtionsutgifter. Statistiken sträcker sig för närvarande endast till år 2012, varefter konsumtionen av vegetarisk mat har ökat ytterligare.

Allt som allt är den finländska konsumentens urval av sommarmat ganska varierande idag. Den största delen av maten kommer trots allt från närheten, och därigenom är andelen inhemska produkter stor.

Inhemsk mat är välsmakande. Den korta och ljusa sommaren ger maten en egen arom och i Finland växer många nordliga specialväxter från råg till åkerbär.

Det är också bra att betona den inhemska matens effekter på sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten. Livsmedelskedjan sysselsätter upp till 300 000 finländare.

Timo Hirvonen är chefsekonom vid FIM.

15.06.2017