Ulkomaisissa yliopistoissa opiskelee enemmän suomalaisia tutkinnon suorittavia korkeakouluopiskelijoita kuin koskaan aikaisemmin. Ulkomailla opiskelevien määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Lukuvuonna 2015–2016 ulkomaisissa yliopistoissa opiskelevia oli Kelan opintotukitilastojen mukaan jo vajaat 8 000, joista runsaat 2 500 oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Viime syksynä korkeakouluopintonsa aloittaneista seitsemän prosenttia suuntasi ulkomaille.

Ulkomailla opiskelevien määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Se vastaa jo suurehkon suomalaisen ammattikorkeakoulun tai pienehkön yliopiston opiskelijamäärää. 

opinnot_FIM_Lounge

Kohdemaista Britannia on pitkään ollut suosituin. Siellä opiskelee noin neljännes ulkomailla opiskelevista. Ruotsi on kuitenkin saavuttanut Britanniaa ja viime lukuvuonna se oli jo suositumpi ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa.

Seuraavaksi suosituimpia kohdemaita ovat Viro, Alankomaat ja Yhdysvallat.

opinnot FIM Lounge

Noin neljäsosa eli 26 prosenttia ulkomailla opiskelevista suomalaisista opiskelee kauppatiedettä. Humanistisia aineita opiskelevien osuus on 16 prosenttia, lääke- ja hoitotieteitä opiskelevien 14 prosenttia ja yhteiskuntatieteitä opiskelevien 12 prosenttia. Tekniikkaa tai luonnontieteitä opiskellaan ulkomailla vain vähän.

Britanniaan ja Ruotsiin lähdetään opiskelemaan etenkin humanistisia aineita ja yhteiskuntatieteitä. Virossa puolestaan opiskellaan oikeustiedettä. Lääke- ja hoitotieteiden koulutusta haetaan Ruotsista ja Virosta, mutta myös Latviasta ja Romaniasta.

Tyypillinen ulkomaille lähtevä on 20–24-vuotias Uudeltamaalta kotoisin oleva suomenkielinen nainen. Hän suuntaa Britanniaan opiskelemaan kauppatieteitä.

FIM Lounge cutline Timo Hirvonen

Uusia ajatuksia ja ideoita

”Ulkomailla yliopistotutkintonsa suorittaneet kansainväliset nuoret ovat voimavara, jota Suomen tulisi hyödyntää täysimääräisesti. Globalisoituneessa maailmassa Suomen tulee luoda edellytykset ja kannustimet, joilla houkutella ulkomailla opintonsa suorittaneita suomalaisia takaisin kotimaahan.

Ulkomailla opiskelleet ja opintojensa jälkeen töissä olleet suomalaiset tuovat uusia ajatuksia ja ideoita Suomen talouteen ja yhteiskuntaan.”

Timo Hirvonen on FIMin pääekonomisti.

31.08.2017