Yksi liikennesektorin maailmanlaajuisista trendeistä on sähköinen liikenne. Sähköavusteinen pyörä eli sähköpolkupyörä on kasvanut merkittäväksi ilmiöksi eri puolilla maailmaa.

Pyöräilyn edellytysten tukeminen on nykyään olennainen osa tulevaisuuden älykkäitä kaupunkeja ja kaupunkisuunnittelua. Sähköpolkupyöräilyn yleistymisen vaikutukset ovat yhteiskunnalle monin tavoin suotuisat.

Parhaimmillaan sähköpyörät parantavat eri-ikäisten käyttäjien liikkumismahdollisuuksia, lisäävät liikenteen sujuvuutta ja vähentävät päästöjä. Tämän päälle tulevat kansanterveydelliset hyödyt, sillä sähköpolkupyöräily on hyvä tapa saada liikuntaa, joka rasittaa kohtuullisesti.

Jo 28 prosenttia Euroopan johtavan pyöräilymaan Alankomaiden myydyistä polkupyöristä on sähköisiä. Saksassa vuodesta 2008 alkaen myynnin lisäys on ollut yli 30 prosenttia vuodessa. Vuonna 2015 Saksassa myytiin jo 600 000 sähköpolkupyörää, mikä on noin 12,5 prosenttia kaikista Saksassa myydyistä pyöristä. Maailman ykkönen pyöräilymaana on kuitenkin Kiina, jossa on jo yli 200 miljoonaa sähköpyörää. Sikäläisten käyttämä sähköpyörä on tosin yleensä ennemmin kuin mopo ja poikkeaa tekniikaltaan meillä tunnetusta sähköavusteisesta polkupyörästä.

Suomessa sähköpolkupyörien osuus kaikista vuonna 2015 myydyistä noin 300 000 pyörästä oli noin viisi prosenttia, mutta potentiaali on merkittävä. Keskieurooppalaisen nykykehityksen toteutuminen Suomessa kasvattaisi sähköpolkupyörien osuuden myydyistä pyöristä kymmeneen prosenttiin.

sähköpyöräily

Panostus yleisten pyöräilyolosuhteiden kehittämiseen on Suomessa myös osa energia- ja ilmastostrategiassa asetettua kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Liikenneviraston laskelmien mukaan sähköpolkupyörillä voidaan saavuttaa neljän prosentin vähennys liikenteen hiilidioksidipäästöissä alle 30 kilometrin matkoilla.

Sähköpyöräilyn lisääntyminen ei edellytä erillisen laajan latauspisteverkon rakentamista, koska irrotettavan akun lataus voi useimmiten tapahtua kodin tai työpaikan sähköverkosta.

Tietoja on päivitetty 2.8.2017, lähteenä Conebi/EUROPEAN BICYCLE MARKET, 10/2016 (tilastot vuodelta 2015) ja www.bike-eu.com

Kommentti: Kiinassa sähköpyöräily on yhä lisääntyvä trendi

”Aasiassa pyöräily on ehdottomasti osa liikkumiskulttuuria. Kiinassa pyöräily on ja tulee myös jatkossa olemaan tärkeä liikkumisen muoto, ja sähköpyörien käyttö siellä lisääntyy edelleen. Kiinassa myös sähköpyöräinfra on hyvin kehittynyt. Siellä käytettävien akkujen vaihto ja jakelu on hyvin järjestettyä ja erittäin laajalle levinnyttä.

Mielenkiintoinen kysymys on, miten liikkuminen muuttuu Intiassa. Intiassa pyöriä käytetään paljon, mutta kun varallisuutta kertyy, pyörä vaihdetaan mopoon. Olisiko siellä isompi markkinarako sähköpyörille?”

Kuldar Rahuorg on FIM Russia ja FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt Sijoitusrahastojen rahastonhoitaja.

26.07.2017