Suomalaisten kotitalouksien varallisuus on yli kaksinkertaistunut 1990-luvun laman jälkeen. Kansankapitalismi on saanut jalansijaa Suomessa, sillä kotitalouksien kiinnostus sijoittamiseen on lisääntynyt.

1990-luvun alun suuren laman päättymisestä alkaa olla jo neljännesvuosisata. Sen jälkeen olemme kokeneet toisen syvän ja pitkäkestoisen taantuman. Kaikesta huolimatta suomalaisten kotitalouksien varallisuus on kasvanut huomattavasti.

Tilastokeskuksen tällä viikolla julkaiseman Kotitalouksien varallisuustutkimuksen mukaan kotitalouksien varallisuuden mediaani kaksinkertaistui vuosina 1994–2016. Varallisuuden keskiarvo taas kaksi ja puolikertaistui samana ajanjaksona.

Vuonna 2016 puolella kotitalouksista oli varallisuutta enemmän kuin 107 200 euroa. Nettovarallisuuden keskiarvo oli 206 600 euroa kotitaloutta kohti, eli liki kaksinkertainen määrä mediaanivarallisuuteen nähden.

Tämä kertoo siitä, että varallisuus on jakautunut Suomessa epätasaisesti. Kymmenesosa kotitalouksista omisti noin puolet (47 prosenttia) nettovarallisuudesta vuonna 2016. Köyhempi puolisko kotitalouksista omisti vain noin 6 prosenttia nettovarallisuudesta.

Viidellä prosentilla kotitalouksista oli nettovarallisuutta yli 699 500 euroa ja yhdellä prosentilla yli 1,56 miljoonaa euroa. Yli miljoonan euron nettovarallisuus oli noin 65 000 kotitaloudella – 2,4 % kaikista kotitalouksista. Nettovarallisuus oli negatiivinen 9,4 prosentilla kotitalouksista velkojen ylittäessä varat.

Noin kolme neljäsosaa kotitalouksien varallisuudesta on sidottu niin sanottuihin reaalivaroihin, kuten asuntoon, autoon, metsiin ja peltomaahan. Rahoitusvarallisuuden, kuten talletukset, pörssiosakkeet ja rahasto-osuudet, osuus on noin 25 prosenttia.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että kansankapitalismi on saanut vankan jalansijan Suomessa. Jo neljä kymmenestä suomalaisesta kotitaloudesta omistaa pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja. Samalla kuitenkin yleisin kotitalouksien omistama varallisuuslaji on edelleen talletukset, joita on 98 prosentilla talouksista.

Pienituloisimman kymmenyksen kotitalouksista 17 prosenttia omisti sijoitusrahastoja ja pörssiosakkeita. Suurituloisimmassa kymmenyksessä vastaava osuus oli 72 prosenttia.

 

Kiinnostus sijoittamiseen ja säästämiseen on lisääntynyt

”Tuoreiden kotitalouksien varallisuustietojen perusteella on ilahduttavaa havaita, että kotitalouksien kiinnostus sijoittamiseen on lisääntynyt. Noin kolmannes kotitalouksista omisti sijoitusrahastoja vuonna 2016. Tämä osuus on kasvanut mukavasti vuosien varrella.

Kansantalouden näkökulmasta on hyvä, että kotitaloudet säästävät ja sijoittavat varojaan esimerkiksi sijoitusrahastoihin. Näin talletustileillä makaavat rahat saadaan liikkeelle ja samalla vahvistetaan kotimaista omistajuutta ja yrittäjyyttä”.

Timo Hirvonen on FIMin pääekonomisti.

07.06.2018