Suomalaisten kulutustottumukset muuttuvat entistä vastuullisempaan suuntaan – ainakin ruokaostosten osalta. Esimerkiksi luomuelintarvikkeiden myynti kasvoi viime vuonna 14 prosentin vauhdilla, mikä ylitti reippaasti päivittäistavarakaupan yhden prosentin kasvun.

S-Ryhmän kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu on todennut, että kuluttajat ovat kiinnostuneempia kuin koskaan aikaisemmin ruoan alkuperästä, eettisyydestä ja ekologisuudesta. Hänen mukaansa luomutuotteista alkaa olla jopa pulaa.

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna suomalaisten asenteet suhteessa eettiseen kuluttamiseen eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Me ajattelemme asioista kutakuinkin samalla tavalla kuin 20 vuotta sitten.

Mielestämme maailmassa on liikaa tavaraa ja elämä on liian kulutuskeskeistä. Olemme myös huolissamme kulutuksemme vaikutuksesta ympäristöön ja teemme tietoisesti ympäristöystävällisiä kulutusvalintoja.

”Vaikka asenteet eivät näyttäisi juuri muuttuneen, niin tilastot kertovat kuitenkin siitä, miten eettinen ajattelu on lyönyt läpi kaikessa kuluttamisessa”, arvioi Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Wilska.

”Siitä, mikä koettiin parikymmentä vuotta sitten erityisen eettiseksi, on tullut arkipäivää. Eli asioista kysyttäessä miellämme tämän eri lailla kuin aiemmin.”

Kuluttajien ympäristöystävällisyys nousee myös toisten tuoteryhmien osalta esille enemmän kuin toisten. Esimerkiksi monet elektroniikkatuotteet koetaan arjen kannalta välttämättömiksi, jolloin ympäristöajattelu jää taka-alalle.

Toiset meistä ovat myös eettisempiä kuluttajia kuin toiset. Designtoimisto Kuudennen Kerroksen Tiedostava kuluttaja -tutkimuksen mukaan peräti joka neljäs suomalainen kuuluu niin kutsuttuun ”sivullisten” ryhmään.

Kaikenlainen muutos ärsyttää ja pelottaa näitä kuluttajia. He eivät ole kovin kiinnostuneita maailman tapahtumista. Luomu, reilun kaupan tuotteet tai lihasta luopuminen ei voisi heitä vähempää kiinnostaa.

 

FIM Mikko Linnavuori

Sääntely ja teknologia vaikuttavat valintoihimme

”Yksilön kulutusvalintoihin ja niiden vastuullisuuteen heijastuvat kuluttajien omien arvojen lisäksi ainakin tarjontaa muuttavat sääntely sekä teknologia.

Hehkulamppujen myynnin rajoitukset tai USA:ssa pohdittava tupakan nikotiinitason alentaminen vaikuttavat ostopäätöksiin yksilön tahdosta riippumatta. Aurinkopaneelien asentaminen omakotitalon katolle riippuu niin omistajan arvoista kuin tarjolla olevista tuistakin.

Teknologia muuttaa monia toimialoja ja monet näistä murroksista pitävät sisällään myös vastuullisuusnäkökulman.

Airbnb lisää majoituskapasiteettia ilman hotellien lisärakentamista ja uudet autojen yhteiskäyttö- ja taksipalvelut vapauttavat kaupunkilaiset oman auton ostamisesta. Sähköautovalmistaja Teslan ympärille on kehittynyt jo globaali kultti.”

Mikko Linnanvuori on FIMin länsimarkkinarahastotiimin johtaja sekä FIM Brands, FIM Maailma ja FIM USA Sijoitusrahastojen päävastuullinen rahastonhoitaja.

 
30.10.2017